Voor aanvragen deelnamereglement en -formulieren, persmailinglist, beeldmateriaal logo's, accreditatie prijsuitreiking:

Stichting Literatuur Prijs
Kuiperbergweg 35
1101 AE Amsterdam
jnijhof@librisprijs.nl
M: 06-53177903

 Zie ook item FAQ elders op deze site.