De Stichting Literatuur Prijs deelt mee dat dr. René Appel zitting heeft genomen in het bestuur. Hij neemt de plaats in van prof. dr. Hugo Verdaasdonk, die tot ons grote verdriet in oktober is overleden. René Appel is auteur en voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen. 

Paul Kleyngeld, voorzitter
Patty Voorsmit, secretaris