De samenstelling van de jury voor de Libris Literatuur Prijs 2009 is als volgt:

  • Dhr. Ivo Opstelten, oud-burgemeester van Rotterdam (voorzitter)
  • Dhr. Mark Cloostermans, recensent De Standaard en journalist Boekblad
  • Dhr. Carel de Haseth, dichter en raadsadviseur
  • Dhr. Thomas Vaessens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
  • Mw. Janet Luis, literatuurcritica NRC Handelsblad

De voorzitter komt uit een maatschappelijke sector buiten de literatuur. De overige vier leden zijn werkzaam als literatuurwetenschapper, criticus en/of auteur.

De voorzitter

Ivo Opstelten is oud-burgemeester van Rotterdam. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds, voorzitter van de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea en voorzitter van de VVD.